Γνωστοποιηση Αλλαγης Συνθεσης Διοικητικου Συμβουλιου

Αθήνα, 11/01/2011. Η εταιρεία Μ.Ι.MAΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχθηκε από τη Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2011, με τετραετή θητεία, συνεδρίασε τη 10η Ιανουαρίου 2011  και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Μιχαήλ Ι. Μαΐλλης: Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ιωάννης Μ. Κούρουγλος: Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ιωάννης Α. Λέντζος : Εκτελεστικό Μέλος

4. Στυλιανός Κ. Σταυρίδης : Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

5. Λητώ Δ. Ιωαννίδου : Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

6. Θεοχάρης Α. Φιλιππόπουλος : Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Μιχαήλ Α. Κόκκκινος: Μη εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

8. Πέτρος Τ. Τζαννετάκης: Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

9. Μενέλαος Α.  Τασσόπουλος: Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος