Γνωστοποιηση αλλαγης συνθεσης Διοικητικου Συμβουλιου

Η εταιρεία Μ.Ι.MAΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ Συστήματα Συσκευασίας γνωστοποιεί, ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Νοεμβρίου 2010, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτού κυρίου Σωτηρίου Ν. Ορεστίδη εξέλεξε τον κύριο Μιχαήλ Α. Κόκκινο, ως μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.