ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προγραμμα εθελουσιας εξοδου στην Αλεξανδρουπολη

Η Μ.Ι.MAΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και η θυγατρική της STRAPTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ενημερώνουν ότι έχουν γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους τους στην Αλεξανδρούπολη, ότι προτίθενται να ξεκινήσουν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την 3η Ιουνίου 2013.

Η υλοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου είναι άμεση ως συνέπεια της πρόσφατης αλλαγής των όρων πληρωμής των προμηθευτών πλαστικών υλών που ακολούθησε μετά την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το έτος 2012.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τους νέους όρους πληρωμής για την προμήθεια των απαραίτητων Α’ Υλών, η συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων στα ίδια επίπεδα απαιτεί αυξημένη επιπλέον ρευστότητα ιδιαίτερα υψηλού ποσού.

Λόγω του γεγονότος ότι η επιπλέον ρευστότητα αυτού του επιπέδου δεν είναι διαθέσιμη για να αγορασθούν οι απαραίτητες Α’ ύλες, καθίσταται αναπόφευκτη η μείωση της παραγωγής του εργοστασίου της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η διοίκηση του Ομίλου για την στήριξη της συνέχισης της λειτουργίας του.

Εντός των προσεχών ημερών οι εταιρείες θα κοινοποιήσουν εγγράφως τους όρους του προγράμματος στους εργαζομένους.