Ανακοινωση

Η εταιρεία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της 9.11.10,  εγκρίθηκε πρόσθετος όρος της επικείμενης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τον οποίο, οι τράπεζες που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση 242 εκ. δανεισμού του Ομίλου, θα καλύψουν περισσότερες νέες μετοχές από ό,τι τους αναλογούσε, κατά τη σχεδιαζόμενη μετατροπή/εισφορά (από όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές) συνολικά 74,9 εκατομμυρίων Ευρώ δανεισμού, στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας του Ομίλου ΜΑΪΛΛΗΣ. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες ομολογιούχοι δανειστές του Ομίλου, θα διατηρήσουν εκτός κεφαλαιοποίησης, μεγαλύτερο μέρος δανεισμού, από αυτό που τους αναλογούσε, κατά 1,9 εκ. Ευρώ, ενώ θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία, πρόσθετες απαιτήσεις τους, ύψους 0,5 εκ. Ευρώ. Η αποδοχή του όρου αυτού κρίθηκε αναγκαία, για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας αναδιάρθρωσης.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση, όποτε υπάρξει άλλη εξέλιξη, ως προς την ολοκλήρωση και υπογραφή των σχετικών συμφωνιών. 

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr 

Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:

Capital Link

Αθήνα – Ευτυχία Γιάγκου – Τηλ. +30-210-6109-800

E-mail: maillis@capitallink.com