ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η “Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” ανακοινώνει πως:

- η Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) και όχι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, όπως αρχικά είχε οριστεί.

 - η Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2012 θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και όχι την Τετάρτη   27 Μαρτίου 2013, όπως αρχικά είχε οριστεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.maillis.gr).

- η Δημοσίευση των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2012 στον τύπο θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και όχι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, όπως αρχικά είχε οριστεί.

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Αθήναι, 27 Μαρτίου 2013