Σχολιασμoς Δημοσιευματος

Σε συνέχεια της από 19.4.2010 ανακοίνωσης και κατόπιν δημοσιεύματος οικονομικής εφημερίδας, που αναφέρεται σε «συμφωνία» της ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, με τους πιστωτές του Ομίλου της και σε κάποια οικονομικά στοιχεία αυτής της «συμφωνίας», δημιουργώντας ενδεχομένως σύγχυση, ως προς το ακριβές σημείο, στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, γνωστοποιούμε διευκρινιστικά τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας λάβει έγγραφη πρόταση λύσης αναδιάρθρωσης, από τους πιστωτές του Ομίλου, αποφάσισε να δεχθεί η Εταιρεία τα προτεινόμενα, από τους δανειστές της, κύρια σημεία λύσης αναδιάρθρωσης και να συνεχιστεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σε αυτήν τη βάση, με στόχο την κατάληξη σε υπογραφή συμφωνίας, που  θα ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων της αναδιάρθρωσης και θα είναι αποδεκτή από την Εταιρεία και όλους τους δανειστές της.

Η ακριβής τιμή των μετοχών που θα αποκτήσουν, όσοι πιστωτές θα συμμετάσχουν στην κεφαλαιοποίηση μέρους των υφιστάμενων δανείων, καθώς και η προκαλούμενη απομείωση των ποσοστών συμμετοχής των σημερινών μετόχων, θα καθοριστούν με τα τελικά συμβατικά κείμενα και θα υπόκεινται στη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την -συνεπεία της κεφαλαιοποίησης μέρους των δανείων- αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το κατώτατο όριο των 0,30 Ευρώ, ανά μετοχή, που θέτει ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, για την ονομαστική αξία των μετοχών, θα ληφθεί υπόψη, για τον υπολογισμό των ως άνω μεγεθών, όπως αυτά τελικά θα περιληφθούν στα συμβατικά κείμενα.

Η Εταιρεία θα προβεί άμεσα σε σχετική ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης των συμβατικών κειμένων.