ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ 4 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ “ΠΡΑΣΙΝΗ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης πολυεθνικού Ομίλου σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες και  Καναδάς, έχει προ πολλού αφομοιώσει την περιβαλλοντική ευαισθησία στον τρόπο λειτουργίας της.

Το εργοστάσιο στα  Οινόφυτα Βοιωτίας,  αποτελεί το ιστορικότερο εργοστάσιο της εταιρείας και είναι ταυτόχρονα το μεγαλύτερο εργοστάσιο μεταλλικής ταινίας στην Ευρώπη.

Ήδη από το 2007, η εταιρεία αποφάσισε να μετατρέψει το εργοστάσιο των Οινοφύτων σε «πράσινο εργοστάσιο» ενσωματώνοντας την τελευταία  λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά την διαχείριση των ρύπων αλλά και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προσέλαβε το 2007 εξειδικευμένο γερμανικό οίκο ως σύμβουλο και στην συνέχεια εκπόνησε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4 εκ. ευρώ ώστε να καταστήσει την μονάδα πρότυπο όσον αφορά στην προηγμένη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων.

Η Περιβαλλοντική επένδυση, η οποία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία , ήδη από τον Νοέμβριο του 2009, αποτελείται από 3 κύρια συστήματα, που εγκαταστάθηκαν επιπλέον των υφιστάμενων συστημάτων που κάλυπταν ήδη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα :

  • Σύστημα Φιλτραρίσματος και ξηρού καθαρισμού Αερίων και σύστημα Αναγεννώμενης Θερμικής Οξείδωσης (RTO)

Το σύστημα φίλτρων αφαιρεί την αιωρούμενη σκόνη που διαχέεται στο περιβάλλον, ενώ το σύστημα θερμικής οξείδωσης μειώνει τις εκπομπές οργανικών διαλυτών σε επίπεδα που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τελευταίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Σύστημα φιλτραρίσματος και αποκονίωσης των αερίων της γραμμής θερμικής κατεργασίας (patenting).

Το σύστημα αυτό αφαιρεί και κατακρατά την σκόνη από τον χώρο εργασίας στην γραμμή θερμικής επεξεργασίας.

  • Σύστημα επεξεργασίας και ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων

Το νέο συγκρότημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων το οποίο συμπληρώνεται από δύο εξατμιστές (evaporators) και το οποίο διαχειρίζεται ολοκληρωτικά το σύνολο των υγρών αποβλήτων με αποτέλεσμα το οριστικό σταμάτημα οποιασδήποτε απόρριψης στον Ασωπό ποταμό καθώς και την εξοικονόμηση πέραν των 30.000 τόνων νερού ετησίως.