Ανακοινωση Σχεδιου Τροποποιησης Καταστατικου της Εταιριας

Η Εταιρία «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – Συστήματα Συσκευασίας» ανακοινώνει σχέδιο τροποποίησης καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 1 (Επωνυμία), 4 (Συμπλήρωση της διατύπωσης του σκοπού) και 9 (Αύξηση αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παραχώρηση σε μετόχους δικαιώματος ορισμού 2 μελών).