ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποιηση σημαντικων μεταβολων ποσοστων μετοχων σε δικαιωματα ψηφου

Αθήνα, 2 Ιουλίου  2014 - Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν. 3556/2007, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε την 1-7-2014 ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μεταβίβασε την 27η Ιουνίου 2014, εκ συνόλου 25.573.690 μετοχών που κατείχε εκδόσεως της Εταιρείας και αντίστοιχων εξ αυτών δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό επί μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 7,92%, 25.077.680 μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 7,77% περίπου.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης οι μετοχές και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω Τράπεζας στην Εταιρεία, ανέρχονται πλέον σε 496.010 που αντιστοιχούν σε ποσοστό (0,15%) επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.