ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποιηση σημαντικων μεταβολων ποσοστων μετοχων σε δικαιωματα ψηφου

Αθήνα, 1 Iουλίου  2014- Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν. 3556/2007, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε την 30-6-2014 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και την 1-7-2014 από τις τραπεζικές εταιρείες Alpha Bank A.E. και BNP Paribas S.A., τα εξής:

Ι.

-       Η Alpha Bank A.E. μεταβίβασε την 27 Ιουνίου 2014, 33.162.415 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 10,27% περίπου.

-       Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. μεταβίβασε την 27 Ιουνίου 2014, 49.273.634 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 15,26% περίπου

-       Η ΒΝP PARIBAS S.A. μεταβίβασε την 27 Ιουνίου 2014, 40.094.779  μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 12,42% περίπου

Ως αποτέλεσμα των ως άνω μεταβιβάσεων οι μετοχές και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των ανωτέρω Τραπεζών στην Εταιρεία, είναι πλέον μηδέν (0).